Zasadniczo istnieją dwa sposoby

Zasadniczo istnieją dwa sposoby rozegrania meczu golfowego. Pierwszy z nich zakłada, że zwycięzcą jest gracz, który rozegrał rundę najmniejszą liczbą uderzeń. Drugi to gra na dołki, gdzie zwycięzcą zostaje gracz, który umieścił piłkę w pojedynczym dołku mniejszą liczbą uderzeń. Są dwa rodzaje rozgrywek Stroke Play i Match Play. W Stroke Play każdy z graczy może grać indywidualnie, może też grać dwóch partnerów jedną piłką, bądź dwóch partnerów, ale każdy swoją piłką. W Match Play jeden gracz może grać przeciwko drugiemu, jeden przeciwko dwóm, dwóch przeciwko dwóm, i trzech przeciwko sobie nawzajem. W trakcie gry można komunikować się ze swoim partnerem, ale nie w trakcie gdy przeciwnik uderza. Nie można natomiast komentować czy w jakikolwiek inny sposób dekoncentrować przeciwnika. Uderzenia ćwiczy się na golfowej strzelnicy. W trakcie meczu kolejne dołki oznaczone są chorągiewkami. Gdy puttuje się na greenie, czyli wbija putterem piłkę do dołka na oznaczonym terenie, chorągiewkę wyciąga się z dołka i wkłada dopiero po osiągnięciu celu i wyciągnięciu piłki z dołka. W czasie meczu ma się 5 minut na odnalezienie uderzonej piłki. Czasem nie jest to proste, szczególnie na różnego rodzaju przeszkodach, np. piaszczystych dołach. Dużym wyzwaniem jest również przeszkoda wodna. Gra ma ściśle określone zasady, których należy przestrzegać. Są również karne uderzenia z określonego miejsca za znalezienie się piłki poza polem gry. Nie można zapomnieć, że trzeba zakupić pełny zestaw kijów golfowych, których jest 14. Wszystkie akcesoria do golfa można zakupić w sklepie golfowym.